מאגר הפעילויות : ביוכימיה וביטכנולוגיה

שם הפעילות

קהל יעד

סוג הפעילות

היקף שעות

מבחן  ELISA

יא', יב'

לימוד עצמי של נושא

4 שעות + שיעורי בית

MONSANTO  - דוגמה להתפתחות של חברה ביוטכנולוגית

ט' - י'

שיעור מתוקשב

6 -8 שעות

שבבי ד.נ.א'

יב'

רצף הוראה  + דיון

 

מחלת ההמופליה

ט' - יב'

עבודת חקר משולב אינטרנט

 

ייצור אתאנול מביומסה

חדש במאגר!‏  16/06/03

יא -יב

מכתבה אקטואלית למאמר מדעי

 

קרוטנואידים לתלמידים. מכתבה אקטואלית למאמר מדעי  חדש במאגר!‏  02/07/03

יא -יב

מכתבה אקטואלית למאמר מדעי

 

אנזימי הדניטריפיקציה

חדש במאגר!‏  15/07/03

יא -יב

מכתבה אקטואלית למאמר מדעי

 

תסיסה במבט אחר

חדש במאגר!‏  15/07/03

יא -יב

מכתבה אקטואלית למאמר מדעי

 

לחי הבירה

חדש במאגר!‏  22/07/03

 

 

 

             

                               קישורים לפעילויות בנושאים נוספים

 חיידקים ואדם

                                גנטיקה והנדסה גנטית